17 Haziran 2015 Çarşamba

Hepsiburada.com'dan oto lastiği almayın

KARAR NUMARASI: 1264606 KARAR TARIHI: 25.05.2015

T.C.
DÜZCE TÜKETICI IL HAKEM HEYETI BASKANLIGI
DÜZCE TÜKETICI IL HAKEM HEYETI KARARIDIR.


AYHAN KADIR ORÇUN MURAT HACER SEZAI
ÇELIK KARAÇAMBAYRAKTUTAR AYDIN YILMAZ YALÇINBASKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE RAPORTÖR

Sikayet Eden : ERDEM GÜZELER ( T.C. NO : 514xxxxxxxx)

Adresi : DURAKLAR KÖYÜ NO: 81 MERKEZ / DÜZCE
Sikayet Edilen : D-Market Elektronik Hizmetler Tic. A. S.
Adresi : Kustepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers Kule 2 Kat:2 No:12 34387

Sisli/Istanbul

Sikayet Konusu : AYIPLI MAL / AYIPLI
Sikayet Tarihi : 27.05.2014
Olayın Özeti

Tüketici D-Market Elektronik Hizmetler Tic. A.S firmasından 316,00 TL lastik aldıgını almıs oldugu üründe
belli bir süre sonra balans tutmama sorunu meydana getirdigi anlasılması üzerine tüketici ürünle ilgiliprobleminden dolayı hakem heyetine basvurmustur.

Savunma Özeti
Sikayete iliskin olarak D-Market Elektronik Hizmetler Tic. A.S ve Esim Dıs Ticaret Ltd. Sti. ye yazılan30.05.2014 tarih ve 7935-7934 yazılı savunma talebinde bulunulmus firmadan gelen cevabi yazıda tüketicininsoyut iddialara dayanarak problemi belirttigini ifade etmistir.

Inceleme ve Gerekçe
Dilekçe, Ek belgeler 4822 Sayılı Kanunla degisik 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununverdigi yetkiye dayanarak incelendi. Kanunun 4.Maddesi 1.Bendinde; Ambalajında, etiketinde, tanıtma vekullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardındaveya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteligi etkileyen niceligine aykırı olan ya da tahsis veyakullanım amacı bakımından degerini veya tüketicinin ondan bekledigi faydaları azaltan veya ortadan kaldıranmaddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir Hükmü mevcuttur. Buhüküm geregi yapılan incelemede; sikayet konusu dilekçenin incelenmesi neticesinde, üründe meydana gelenproblemin araçta balans tutmama problemine neden oldugu raporlara göre lastikte taban bozuklugu oldugu

belirtilmis tüketici koruma kanunları hükümlerine göre mevcut bilgi ve belgelere göre hüküm kurma geregihasıl oldugundan ;
Hüküm

Adı geçen Kanunun ilgili maddeleri geregince; taraflara yapılan tebligat neticesinde ve yukarıda açıklanangerekçelerle; tüketicinin talebinin kabulüne, Esim Dıs Ticaret Ltd. Sti. tarafından kararın teblig tarihinden
itibaren on (10) gün içinde sikayet ürünün yenisi ile degisimine, 12,00 TL tebligat bedelinin ilgili firmatarafından ilgili vergi dairesine ödenmesine, aynı yasanın 22.Maddesi geregi; 15 gün içinde TüketiciMahkemesine itirazı kabil olmak üzere katılanların oy birligi/çoklugu ile karar verildi.

AYHAN ORÇUN KADIR MURAT HACER
ÇELIK BAYRAKTUTAR KARAÇAM AYDIN YILMAZ
BASKAN AVUKAT ÜYE ÜYE ÜYE

Adres: Camikebir Mah. Istanbul Cad. No:5 Hükümet Konagı F Blok K:1
Tel: 03805121995 Faks: 03805121929 E-posta: duzce.tim@gtb.gov.tr1
2 yorum: